Özel bir mühendislik hesaplaması olarak karşımıza çıkan ahşap yapı sistemlerindeki statik hesaplamaları, yapılacak olan yapıların doğal afetlere karşı dayanıklı olmasını gerektiren özel bir yapıdır. Tüm Avrupa Topluluğu ülkeleri için zorunlu tutulan bazı yönetmelikler gereği, ahşap yapılardaki statik hesaplamaları için belirli kriterler ortaya koyulmuştur. Bu kriterlerin yerine getirilmesi için mühendislerin her bir proje için ayrı bir çalışma yapması ve bu çalışmaya bağlı olarak uygulamaların gerçekleştirildiğini takip etmesi gerekir.

Sanal olarak simülasyonunun yapılmasını sağlayan özel programlar aracılığıyla, bir yapı gerçekleştirilmeden öncesinde bilgisayar ortamında projenin tam bir çizimi gerçekleştirilir. Buna bağlı olarak yapılacak olan yapının doğru şekilde hesaplanıp hesaplanmadığı ve Avrupa Standartları’na uygun şekilde bir statik hesabının olup olmadığı kontrol edilebilmektedir. Özel yazılım programları sayesinde gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde, yapılacak olan yapının doğal afet öncesinde nasıl bir dayanıklılığa sahip olduğunu kesin olarak görülebilmektedir. Ahşap yapı sistemleri ve statik hesabı bu anlamda çok önemli bir yere sahiptir.

İstanbul’da Ahşap Yapı Sistemleri ve Statik Hesabı Yapan Firmalar Hangileri?

Sadece ahşap yapılardan oluşan bir yapının statik hesabının diğer yapılara göre çok daha iyi hesaplanmış olması gerekir. Çünkü ahşap yapıların dayanıklılığının diğer yapılara göre daha hassas bir durumda olduğu kesin olarak bilinmektedir. Dayanıklılık olarak daha güçlü bir yapıya sahip olsa dahi, doğal afetlerden etkilenme noktasında ve dış etkilerden çabuk yıpranabilme gibi bir durumun ahşap yapılar için sık karşılaşılan bir durum olduğu söylenebilir. O yüzden ahşap yapıların hem statik hesabının doğru yapılması hem de bu hesabın doğru şekilde uygulanıyor olmasının çok büyük bir önemi vardır. Özellikle de büyük şehirlerde bu tür faaliyetlerin daha sık yapıldığı görülmektedir. İstanbul ahşap yapı sistemleri ve statik hesabı en fazla yapılan şehirler arasında yer almaktadır.

Statik hesabını yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli etmenlerden biri de, yapının kurulması aşamasında nasıl ürünlerin kullanıldığıdır. Kullanılan ürünlerin doğru olmaması durumunda hesaplamaların da yanlış çıkabileceği bilinmeli ve mühendisler özellikle malzeme seçimine bu yüzden dikkat etmelidir. Teorik olarak yapının çok sağlam temeller üzerinde oturmuş olması, bu yapının istenildiği düzeyde olacağı sonucuna ulaştırmayacaktır. Yapının oluşması esnasında kullanılan malzemeler ile programda dizaynı yapılan statik hesabındaki malzemelerin aynı olmaması, yapının zarar görmesine neden olabilir. O yüzden malzeme seçimine çok özen göstermek gerekir.

Sel, yüksek rüzgâr, deprem gibi doğal afetlere karşı yapının zarar görmemesi adına yapılan bu titiz çalışmalarda statik hesabının tecrübeli bir mühendis tarafından yapılması çok büyük önem arz eder. Tecrübesiz bir mühendisin yanlış bir hesap yapması, hem maliyet açısından büyük bir zarara neden olabilecekken hem de can kaybına neden olabilir. O yüzden mühendislik çalışmasının doğru kişiler tarafından yapılıyor olması çok önemlidir.

banner_celik_yapi