Ülkemizde inşaat sektörüne yapılan yatırımlar artmaya başladığından beri yeni sistemler de ortaya
çıkmaktadır. Son yıllarda kentsel dönüşüm projeleri de hız kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle çok
sayıda eski bina yıkılmakta ve yerine modern, dayanıklı binalar inşa edilmektedir. İstanbul’da da bu
işlemler hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok sayıda eski bina yerine yenileri inşa ediliyor ve sürekli bir
yapılanma mevcut durumda bulunuyor. İstanbul hafif çelik yapı sistemleri de yeni binaların
yapımında sürekli olarak kullanılır hale geldi. Bu sistemin hem çevreye hem de kişilere getirmiş
olduğu çok sayıda avantaj mevcut. Kullanım alanının yaygın olması ve sürekli gelişen teknolojiye ayak
uydurması sayesinde az katlı binalardan çok katlı binalara da bu sistem ile geçiş sağlanmış durumda.
Üstelik birçok inşaat firması da artık yatırımlarını bu alana doğru yapmaya başladı. Durum böyle
olunca da farklı alanlarda hafif çelik yapılarını görebiliyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm projeleri için
büyük bir avantaj meydana getiriyor. Çünkü İstanbul hafif çelik yapı sistemleri oldukça kısa sürede
inşa ediliyor ve yeni binaların yapımları bu şekilde gerçekleştirilmiş oluyor. İnşaat sektöründe yapılan
projelerin kısa sürede hayata geçirilmesi önemli bir durum olduğu için de sistem daha avantajlı bir hal
alıyor.

İstanbul Hafif Çelik Yapı Sistemleri Projeleri

Hafif çelik yapı sistemleri dünyanın her bir yanında kullanılmaya başlanmıştır ve çok sayıda bina da bu
şekilde inşa edilmektedir. Depreme ve çevresel faktörlere dayanıklı olmasından ötürü birçok ülke bu
sistemi kabul etmiş durumdadır. Çelik kendi ağırlığından çok daha fazlasını taşıma kapasitesine
sahiptir. Ayrıca beton yapılara oranla yaklaşık olarak 9 kat daha dayanıklıdır. Hafif çelik yapıların
ağırlıkları %50 civarın daha düşüktür. Beton yapı tekniklerine göre montaj, üretim ve nakliyat
konularında ekonomik açıdan büyük bir fayda sağlar. İstanbul hafif çelik yapı sistemleri de bu gibi
nedenlerden ötürü önem kazanmakta ve kullanımı gün geçtikçe artış göstermektedir. Bilgisayar
ortamında çok sayıda işlem gerçekleştirilmesinden ötürü, imalat sırasında insan hatası riski de çok
düşük seviyelerde bulunur. Montaj aşamasında da hata payı neredeyse yoktur. Bu nedenle kaliteli bir
sistem olmayı başarmıştır.
İstanbul hafif çelik yapı sistemleri için belli malzeme standartları vardır. Ayrıca tasarım konusunda da
bu standartlar geçerli olur. Üretim ve inşaat yapan firmalar da bu standartlara uymak zorunda
oldukları için çeşitli aksaklıklar ya da sorunlar meydana çıkmamış olacaktır. Kişilere her açıdan güven
sağlayan bir sistemdir.