Statik hesaplama günümüzde inşaat sektöründe oldukça büyük bir yer kaplamaktadır ve statik hesaplamanın önemi hayati derecede büyüktür. Statik hesaplamalar ile yapının inşa edileceği noktanın ne kadar yük taşıyabileceği hesap edilmektedir. Özellikle büyük binalar için statik hesaplamanın önemi çok daha fazla olacaktır. Statik hesaplamalar çelik ve betonarme proje yapımlarında kullanılmaktadır. Bu iki yapım şeklinin algoritmaları birbirlerine çok benzemektedir. Ancak beton ve çelik birbirlerinden çok ayrı maddelerdir ve bu durumda bu iki madde için yapılan statik hesaplamalar da farklı olacaktır. Günümüzde genel olarak statik hesap uzmanları betonarme projeler hususunda tecrübelidir. Elbette çelik projeler hususunda tecrübeli olan statik uzmanları mevcuttur ancak bu sayı oldukça azdır. Hem çelik hem de betonarme konusunda uzman olan statik hesaplamacıların sayısı ise en düşük olanıdır. Statik hesap yapan firmalar genellikle çelik projelerde statik uzmanı olan ya da hem betonarme hem de çelik projelerinde uzman olan kişileri bünyesinde bulundurmak için çaba sarf etmektedir. Bu durum onlar için oldukça büyük bir avantajdır.

Statik Hesap Yapan Firmalar

Bir bina için yapılacak olan statik hesaplamaların öncesinde binanın mimari tasarımının tamamlanması gerekmektedir. Mimari tasarım tamamen kusursuz olduktan sonra statik hesaplamalar başlayabilir ve bu hesaplamaların da mutlaka hatasız olması gerekmektedir. Aksi takdirde tasarım ve hesaplamalarda herhangi bir sıkıntı çıkarsa binanın yıkımı bile gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle statik hesap yapan firmalar bünyelerinde çalıştırdıkları elemanların tecrübeli ve işine sadık olmasına dikkat etmelidir.

Statik hesapla sürecine etki eden birçok etken mevcuttur. Öncelikle zemin seçimi statik hesaplamada özellikle çok önemlidir. Bir binanın statik hesaplamaları inşa edileceği zemine göre yapılmalıdır. Ardından bina cinsi, yükleri, rüzgar, kar, çevresel faktörler, sabit ya da hareketli yükler statik hesaplamalara etki eden etkenler arasında yer almaktadır. Statik hesaplama yaparken tüm bu etkenlerin göz önünde bulundurulması ve hesaplamaların en titiz şekilde devam ettirilmesi gerekmektedir.

 Günümüzde İstanbul şehri özellikle statik hesaplama projelerinin yoğunlukla yürütüldüğü bir şehir haline gelmiştir. İstanbul statik hesap yapan firmalar yönü ile son zamanlarda oldukça zengin bir hale gelmiştir. Bu firmalar şehirde yapılan inşaatlar için statik hesaplamaları kısa bir süre içerisinde yapmakta ve proje sayılarını da artırmaktadır. İstanbul statik hesap yapan firmalar yönü ile bu kadar şanslı bir şehir olunca da şehirdeki inşaat sayısının artması da oldukça normal bir hale gelmiştir. Şehir zaten büyükken günden güne daha fazla büyümektedir.