Betonarme yapılar beton ve çeliğin birlikte kullanıldığı taşıyıcı sistemlerdir. Beton basınca çelik (donatı) ise çekmeye karşı iyi çalışan konstrüktif materyallerdir. Dolayısıyla betonarme iki malzemenin de avantajlı taraflarının kullanıldığı bir taşıyıcı sistem türüdür. Betonarme sistemlerin tasarımında TS500-2000 “Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları” adlı şartname kullanılır. Dikkate alınacak tasarım yükleri için ise TS498 “Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri” kullanılır. Deprem hesapları betonarme yapıların hesabında önemli bir yer tutmaktadır. Deprem hesaplarında DBYBHY “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” dikkate alınır. İstanbul betonarme hesap yapan firmalar arasında Çelik Yapı Çözümleri bulunmaktadır.

İstanbul Betonarme Hesap Yapan Firma: Çelik Yapı Çözümleri

İstanbul’da betonarme hesap yapan firmalar arasında önemli bir yer tutan çelik yapı çözümleri size ruhsat projesinden uygulamaya çok geniş bir yelpazede destek sunmaktadır. Uzman mühendis ekipleri tarafından büyük bir titizlikle ve teknik mevzuatlara uygun olarak her türlü yerel idari yükümlülükler gözetilerek statik hesaplar ve projeler hazırlanmaktadır. Firmamız yalnızca betonarme hesaplar ile yetinmeyip İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde profesyonel ekiplerle uygulama hizmeti de sunmaktadır. Firmamız tarafından betonarme hesap ve uygulama hizmetleri dışında mimari, elektrik ve mekanik proje ve uygulama desteği de aynı şekilde idari yükümlülüklere ve teknik şartnamelere uygun şekilde sunulmaktadır. Betonarme hesap yapan firma denilince akıllara Çelik Yapı Çözümleri gelmektedir.

Ekip olarak pek çok birbirinden farklı betonarme projelerini başarıyla hayata geçirdik. Bunların arasında maden bölgeleri için istinat projeleri ve pek çok konut projeleri de mevcuttur. Konut ve istinat projelerinde statik açıdan önemli her türlü dinamik etkileri içeren hassas bir çalışmayla proje aşamasını gerçekleştirip, büyük bir titizlikle uygulamayı da gerçekleştiriyoruz.